Orderlaggning

Du kan lägga order i butiken E-SPOKES via: korg eller e-post

1. För att lägga order via korg lägg den valda produkten i korgen genom att klicka på "köp produkt", välj leveranssätt, betalningsmetod och ange följande uppgifter: namn, företagsnamn*, NIP*, e-post, gata, hus, lägenhet*, postnummer, ort, vojvodskap*, telefon, land*.
*frivilliga uppgifter

2. För att lägga order via e-post skicka ett e-postmeddelande på adressen
contact@e-spokes.eu, mejlet ska innehålla:
– En länk till produkten i butiken www.E-SPOKES.eu eller dess exakta beskrivning.
– Beskrivning av arbetsmetod
– Beskrivning av leveranssätt
- Beställarens uppgifter: namn, gata, hus, lägenhet, postnummer, ort, telefon.

Order via korg och e-post kan läggas dygnet runt och året runt.

OBS:
Eftersom kvantitet av varor är begränsad tas emot order som läggs via korg först.
Order med felaktigt angivna uppgifter eller de som verkar vara felaktiga tas inte emot.

Minsta värde för beställningen är 10 €