Beskrivning av reklamationsforfarande

Köparen kan skicka reklamation av en produkt som köptes i vår butik på contact@e-spokes.eu eller i utskriven form till adressen:
ROWERY ELEKTRYCZNE Bartosz Nowiński,
ul. Ogrodowa 16,
29-100 Włoszczowa,
Poland

En korrekt reklamation bör innehålla åtminstone:

– köparens namn, adress, e-postadress,
– datum för inköp av varan som reklameras,
– föremål för reklamation och köparens begäran,
– alla omständigheter som förklarar reklamationen.

Om uppgifterna som anges i reklamationsanmälan måste kompletteras kontaktar vi kunden som lämnat in reklamationen och ber vi om att komplettera den i den angivna omfattningen.

Vi prövar reklamation inom 14 dagar från att vi fick den i rätt form.

Svaret på reklamationen skickas på den e-postadress eller den traditionella postadress som anges av köparen.